Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR

Siguranța datelor dumneavoastră este cea mai importantă pentru noi, de aceea tratăm cu SERIOZITATE și IMPLICARE orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră.

Începând cu 25 mai 2018, a fost pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamnă că orice Operator/entitate, care prelucrează date cu caracter personal, trebuie să aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

De ce-mi sunt prelucrate datele?

Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum și faptul că suntem dedicați în a avea grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresă e-mail, adrese IP, s.a. în funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc în baza noastră de date, vă informăm că acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: comunicare utilizatori, transmiterea informațiilor publicitate, analiză statistică, desfășurarea proceselor de personalizare a produselor oferite, derularea proceselor de preluare date de la client, etc.

Cum mă informez suplimentar cu privire la noile reglementări?

Suntem dedicați protecției și securității datelor dumneavoastră și ne dorim să fiți informați și să decideți în cunoștință de cauză asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

În acest sens, vă rugăm să consultați secțiunile următoare pentru a afla mai multe informații cu privire la aplicarea „GDPR” începând cu data de 25 mai 2018 și cum se transpune aceasta în relația noastră.

Cum vă pot contacta?

În cazul în care mai aveți neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Notă: AUTOHELP S.R.L. se aliniază tuturor măsurilor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.

Informare privind aplicarea „GDPR” în cadrul AUTOHELP S.R.L.

1. Intro:

Începând cu data de 25 mai 2018, s-a aplicat Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”

Vă rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica companiei AUTOHELP S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul AUTOHELP S.R.L. prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Definiții:
  • Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este AUTOHELP S.R.L., firmă cu capital privat, înmatriculata la Registrul Comerțului cu Nr. J24/738/1999, cod fiscal RO 12554387 și sediul social în Baia Mare, B-dul Traian nr. 22/81, denumit în continuare „Operatorul” sau „AUTOHELP S.R.L.”.
  • Date contact responsabil protecția datelor (DPO) = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Sediul AUTOHELP S.R.L. - în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.
  • Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (un utilizator al site-ului Operatorului etc.).
  • Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar in situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail. Datele care nu au caracter personal (anonime – adresa IP, data și ora accesului, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit, etc.) sunt stocate și prelucrate în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice.
  • Prelucrarea datelor personale = înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2. Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii datelor dvs.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre AUTOHELP S.R.L. și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Vă rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

2.1. Contractarea și administrarea relației cu clienții și utilizatorii platformei:
a. Accesarea site-ului www.autohelp.ro

În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul dumneavoastră de internet transmite automat datele de acces (de ex. adresa IP, data și ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fișierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, codul de răspuns http) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate de către noi si parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol și sunt utilizate exclusiv în scop statistic și în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe site.

Notă: Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.

b. Comunicare prin e-mail

Putem folosi datele pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe adresa de e-mail.

2.2. Administrarea afacerii:
a. Politica cookies

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea website-ului www.autohelp.ro de către vizitatori

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-și poată relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început. Vă rugăm să consultați Politica Cookie pentru a obține informații detaliate.

b. Analiză statistică

Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Note:

  • În situația în care vom intenționa să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza, înainte de aceasta prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante.
  • În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., ori la adresa poștală: Baia Mare, B-dul Traian 22/81, Maramures, Romania în atenția responsabilului cu protecția datelor. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

3. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate:

3.1. Drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate:

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată, beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.

h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

➢ Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., ori la adresa poștală: Baia Mare, B-dul Traian 22/81, Maramures, Romania în atenția responsabilului cu protecția datelor.

➢ În cât timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră?

În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Notă: Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.

Notă: În cazul destinatarilor cu activitate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Operatorul garantează că aceștia sunt certificați “Privacy Shield” și sunt considerați de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție. Lista companiilor care aderă la “Privacy Shield” este disponibilă pe acest site web :https://www.privacyshield.gov/welcome .

4.1. Transmitere către instituții publice, instanțe de judecată, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea faptelor penale

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania AUTOHELP S.R.L. poate să ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

4.2. Transmitere către alți terți

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim/facem mentenanță programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

4.3. Plugin-uri de rețele sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: facebook.com, instagram.com, twitter.com ). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar și distinct.

La accesarea paginilor noastre de internet care conțin un plugin de rețea socială browser-ul dumneavoastră va realiza o conectare directă la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului rețelei sociale direct către browser-ul dumneavoastră și va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul rețelei sociale primește informația că ați accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o rețea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este transmisă operatorului de rețea socială și este salvată acolo.

Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de către operatorul rețelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați (adică să vă „delogați”) de la serviciul operatorului de rețea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră. Aflați mai multe vizitând pagina Politica de cookie.

Informații privind scopul și volumul stocării de date precum și privind procesarea ulterioară, utilizarea și drepturile de care beneficiați, precum și posibilitățile de setare puteți găsi în precizările operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, care nu au legătură cu această declarație cu privire la protecția datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa https://www.facebook.com/policies/cookies

4.4. Serviciul de analiză web Google Adwords/Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul său, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea să nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Notă: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics Terms of Service și Google Privacy & Terms .

5. Perioada de păstrare a datelor personale

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

6. Securitatea datelor

Pagina noastră de internet și celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate precum și împotriva pierderii sau distrugerii datelor dumneavoastră.

Este necesar să tratați în permanență cu confidențialitate datele dumneavoastră de acces și să închideți fereastra de browser când terminați vizitarea paginii noastre de internet.

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteți identifica transmiterea de date criptate (https) prin afișarea unui simbol de închidere, de ex. afișarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului dumneavoastră.

7. Baza legală

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Management-ul de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politică de confidențialitate să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.

Termeni și condiții privind utilizarea platformei online de prezentare AUTOHELP

Informații generale


Platforma online de prezentare autohelp.ro cuprinde orice fel de informații (texte, poze, baze de date, produse, preturi, logo-uri, reclame), care constituie conținutul platformei online de prezentare, proprietatea companiei AUTOHELP S.R.L.. Orice preluare a conținutului (integrala sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuala.
Informațiile oferite în cadrul prezentului site sunt în limba romana, fară a exclude prezentarea acestora și în alte limbi.
Accesarea și/sau utilizarea site-ului de către dumneavoastră constituie ACCEPTAREA prezentelor condiții și vă obliga la respectarea acestora.
Orice informație privitoare la contactul încheiat intre dvs. și AUTOHELP S.R.L. se vă stoca pentru un timp limitat și va fi disponibilă pentru terti doar la solicitarea organelor judiciare.
Pentru orice eroare survenită în transmiterea de către dvs. a datelor necesare prelucrării comenzii/solicitării plasate, aveți la dispoziție adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Ulterior prelucrării comenzii/solicitării de către AUTOHELP S.R.L., nu ne asumăm răspunderea decurgând din transmiterea de către dvs. a datelor eronate.

 

Dreptul de proprietate intelectuală


Conținutul site-ului www.autohelp.ro incluzând, dar fară a se limita la însemnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele site-ului și a companiei AUTOHELP S.R.L., simboluri, imagini, texte, fișiere multimedia) sunt proprietatea AUTOHELP S.R.L. și nu pot fi preluate și/sau folosite fară acordul prealabil scris al proprietarului.
Vizitatorii prezentului site au posibilitatea de a copia informații de pe acest site, pentru a le folosi doar în scop personal, non-comercial și fară a le șterge sau a modifica. Modificarea sau utilizarea materialelor de pe acest site în alte scopuri decât de informare, respectiv utilizare în calitate de client, este strict interzisă.
Prin accesarea acestui site, vizitatorii sunt de acord că orice denumire, logo, marca comerciala sau marca de servicii, texte, documente și fișiere media prezentate pe acest site sunt deținute de către AUTOHELP S.R.L. și nu pot fi utilizate de către utilizator, decât în scop informativ. AUTOHELP S.R.L. va acționa prin mijloace legale daca drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor sunt încălcate.
În cazul în care www.autohelp.ro conferă Vizitatorului/Clientului dreptul de a utiliza într-un anumit fel conținutul site-ului, acesta îl vă utiliza numai în scopul în care acesta a fost definit și pe o perioada definită în acord.
Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.


Limitarea răspunderii


Prin accesarea site-ului sunteți de acord că utilizarea să se facă pe propria dv. răspundere. www.autohelp.ro nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea că urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).
De asemenea, www.autohelp.ro nu este responsabil de nicio dauna provocata de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.
Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fară niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță compania AUTOHELP S.R.L. nu vă fi responsabila pentru nici-o daună directă, indirectă, accidentală, specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabilă de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanta a site-ului.
Prin accesarea site-ului, transm,iterea informațiilor de utilizator/client și plasarea comenzilor/solicitărilor, clientul acceptă în mod expres și fară echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact/solicitare online, așa cum sunt acestea prezentate pe site.
www.autohelp.ro își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile site-ului și condițiile generale în care se desfășoară procesul de comandă/solicitare online. Clientul confirmă că acceptă acești termeni și condiții prin bifarea “checkbox-ului” “Sunt de acord cu termenii și condițiile”.


Utilizarea site-ului


În anumite zone ale site-ului vizitatorii pot trimite texte, fișiere, imagini, poze, etc sau alte informații generate de utilizatori. www.autohelp.ro își rezervă dreptul de a șterge orice conținut generat de utilizatorul care nu respectă termenii de mai jos. În acest sens utilizatorii se angajează că vor respecta următoarele:
- să nu trimiță conținut ilegal, defăimător, calomnios, obscen, amenințător, hărțuitor, abuziv, rasist și să nu încalce drepturile de proprietate intelectuala sau alte materiale care ar putea constitui sau încurajă comportamente care ar putea fi considerate infracțiuni;
- să nu trimită nici un fel de informație personală sau să încalce confidentialitatea altei persoane fizice indiferent în ce mod, inclusiv prin trimiterea de date personale ale acestora; să nu încarce materiale software pe site, link-uri sau fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alt software similar sau programe care ar putea afecta în mod negativ funcționarea site-ului sau elemente ale site-ului; să nu modifice în nici un fel codul sursa al site-ului sau alte tehnologii sau aplicații intergrate în site, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în scris de către www.autohelp.ro.


Publicitate și confidențialitate


Cumpărătorul/clientul nu va face publice, unor terti, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primita de la vânzător, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese. AUTOHELP își rezervă dreptul, în baza acordului utilizatorului, de a stoca și folosi în interes propriu, în scopul realizării activităților de marketing, orice informație furnizata de către cumpărător prin intermediul site-ului www.autohelp.ro. De asemenea el nu va furniza niciunei terțe părți informațiile primite de la cumpărător, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date primite de la cumpărător.


Termeni remarketing


În paginile website-ului www.autohelp.ro, prin folosirea unei etichete pentru remarketing (remarketing tag) și a codului de conversie primite de la Google AdWords sunt colectate cookie-uri.
Un internet cookie este un fiser de mici dimensiuni, format din litere și numere, care vă fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informații personalizate utilizatorului.
Cookie-urile asigura utilizatorului o experiență plăcuta de navigare și susțin eforturile www.autohelp.ro pentru a oferi anunțuri publicitare relevante bazate pe preferințele utilizatorului.
Eticheta pentru remarketing Google colectează cookie-uri pentru a afișă anunțuri în website-urile rețelei Google Display și în Google Search. Atunci când utilizatorii vizitează o pagina a website-ului care conține un remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O lista pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing.
Google AdWords folosește aceste cookie-uri pentru a afișă anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile site-ului www.autohelp.ro.
În cazul în care vizitatorii site-ului www.autohelp.ro nu sunt acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, aceștia pot dezactiva afișarea anunțurilor prin Managerul preferințelor anunțurilor. Partenerii noștri nu vor colecta informații personale cum ar fi nume, adresa de e-mail, adresa poștală sau număr de telefon. În cazul în care vizitatorii site-ului www.autohelp.ro nu sunt acord cu utilizarea modulelor cookie de către partenerii noștri de publicitate, aceștia pot dezactiva afișarea anunțurilor.


Forță majora


Forță majora (eveniment imprevizibil, incontrolabil și inevitabil ce afectează derularea contractului) exonerează de răspundere partea care o invocă.

 

Litigii. Legea aplicabilă


Relațiile contractuale dintre parti sunt guvernate de legea romana. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila vă fi trimis spre soluționare instanțelor competente.